ADVIES

Home » Diensten » Advies

Wie op zoek is naar specialistische kennis over de veelzijdige groensector kan niet om ES expertise heen.

Neem een gemeente of overheidsinstelling, die een woonwijk op een aantrekkelijke manier wil vergroenen en verduurzamen. Het streven hierbij is om meer wijkbewoners (actief) te laten deelnemen en medeverantwoordelijk te zijn voor uitvoering. Tegelijkertijd is de wens minder hoge budgetten voor onderhoud en beheer. Er spelen dan verschillende belangen, wensen, vragen. En er zijn veel mogelijkheden, maar net zo goed onmogelijkheden. Wat is de beste oplossing voor verduurzaming? Hoe zet je nu effectief wijkparticipatie in? Kortom, de leefkwaliteit moet omhoog, maar het moet wél ten goede komen aan de gehele wijk.   

“Van het geven van advies word ik echt heel blij. Ik weet mensen vaak op een aanstekelijke manier enthousiast te maken en te houden”

ES expertise is – vanaf de prille start – van A tot Z nauw betrokken, kent de ins & outs en ontzorgt hiermee de opdrachtgever. Van het schrijven van het professionele projectplan om effectief meer te verduurzamen in een bedrijf/instelling tot en met ondersteuning bij het gehele uitvoeringsplan volgens planning. Laat groen nooit een sluitstadium zijn… Het is juist belangrijk om elkaar in een vroeg stadium te vinden en met elkaar mee te denken.