MISSIE & VISIE

Home » Missie & Visie

Missie

Duurzaamheid en biodiversiteit bevorderen en integreren in projecten met als doel het verbeteren van de leefomgeving van mensen in Nederland. Samen met klanten wil ES expertise een duurzame toekomst creëren waarin groen een integraal onderdeel is van ons dagelijks leven en waarin mens, natuur en omgeving samenkomen.

Visie

ES expertise streeft ernaar om mensen te inspireren en te adviseren over de vele mogelijkheden die groen biedt om duurzaamheidsdoelen te bereiken. ES expertise biedt praktische adviezen om groene oplossingen te vinden die zowel ecologisch als economisch verantwoord zijn en vervult een bemiddelende rol te tussen projectontwikkelaars, omwonenden en andere belanghebbenden. Hierbij staan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid voorop.